Mis: Hydref 2020

Lorrisa Roberts, ABF Chief Officer, with the new ramp

Mae ramp newydd yn darparu gwell mynediad i elusen iechyd meddwl leol

Mae gwaith wedi’i gwblhau ar ramp newydd i roi gwell mynediad i adeilad a ddefnyddir ar gyfer ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau cymunedol. Mae’r adeilad, ar Belmont Road, yn eiddo i’r elusen leol iechyd meddwl a lles Advance Brighter Futures (ABF), a’r ramp newydd yw’r cam cyntaf tuag at wneud y cyfleuster yn fwy …

Mae ramp newydd yn darparu gwell mynediad i elusen iechyd meddwl leol Read More »

Libby Gaskell

Fe’n cefnogwyd gan Sefydliad Steve Morgan drwy gydol argyfwng Covid-19…Diolch

Mae elusen iechyd meddwl a lles yn Wrecsam wedi gallu cynnig cymorth gwerthfawr i les rhieni drwy gydol argyfwng Covid-19 diolch i gyllid gan Sefydliad Steve Morgan. Mae Advance Brighter Futures (ABF) wedi cefnogi pobl yn ardal Wrecsam ers dros 25 mlynedd i adeiladu bywydau hapusach a mwy boddhaus drwy wella eu lles meddyliol. Sefydlodd …

Fe’n cefnogwyd gan Sefydliad Steve Morgan drwy gydol argyfwng Covid-19…Diolch Read More »

The Advance Brighter Futures building with an open door

Elusen Lleol Yn Wrecsam Yn Tynnu Sylw At Wasanethau Arbennig Y Cyfnod Clo Ar Ddydd Iechyd Meddwl Y Byd

Mae Advance Brighter Futures (ABF), yr elusen iechyd meddwl leol sydd wedi gweithio yn Wrecsam a’r cyffiniau dros y 25 mlynedd diwethaf, yn galw ar bobl Wrecsam ar Ddydd Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Sadwrn 10 Hydref) i beidio dioddef mewn distawrwydd yn ystod y cyfnod clo diweddaraf. Mae’r elusen wedi gorfod ymateb i’r pandemig …

Elusen Lleol Yn Wrecsam Yn Tynnu Sylw At Wasanethau Arbennig Y Cyfnod Clo Ar Ddydd Iechyd Meddwl Y Byd Read More »