• CEFNOGWCH NI

  Mae eich cefnogaeth yn golygu cymaint i ni a gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd.

 • AMRYWIAETH O FFYRDD

  Mae sawl ffordd i'n cefnogi ni yn Advance Brighter Futures.

Volunteer with Us
 • Deuwch i wirfoddoli gyda ni

  Ymunwch â thîm sy'n gofalu yn wirioneddol ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Get-Involved
 • Cofrestrwch fel aelod

  Mae angen aelodau arnom i fod yn llysgenhadon ac i helpu siapio dyfodol yr elusen.

Facebook-Promotion
 • Cyfryngau Cymdeithalol

  Dilynwch ni a leiciwch ni ar ein cyfrynau cymdeithasol a helpwch godi ymwybyddiaeth o'r elusen.

ABF-Services-Update-Twitter-Image
 • Gweud Rhodd

  Mae £ 5 yn ein galluogi i gynnig therapi siarad i un person am fis.

ABF-Services-Update-Twitter-Image
 • Dewch ein digwyddiadau

  Cwisiau i sioeau ffasiwn.        Rhywbeth i bawb.

ABF-Services-Update-Twitter-Image
 • Trefnwch achlysur eich hun

  Mae'r arian a godwch yn ein galluogi i gadw y drysau ar agor i fwy o bobl.