• GWASANAETHAU

  Mae ein hamrywiaeth o wasanaethau arloesol wedi'u cynllunio i gefnogi pobl sy'n dioddef o les meddwl gwael.

 • I gyfeirio eich hun

  Mae cyfeirio eich hun yn hawdd trwy ein ffurflen ar-lein. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, fe gysylltir â chi i sicrhau bod y gwasanaeth yn addas i chi.

 • CEFNOGAETH AR GAEL

  Mae'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau yn golygu hunan-gyfeirio eu bod ar agor i unrhyw un sy'n dioddef problemau iechyd meddwl sy'n teimlo y gallant elwa trwy gyfeirio eu hunain. BYW yw'r unig eithriad lle mae angen atgyfeiriad proffesiynol trwy ofal iechyd meddwl eilaidd (ee cyfeirio gan dîm iechyd meddwl arbenigol neu seiciatrydd).

 • Grey Speedometer Icon

  ARC

  Nod prosiect ARC (Cysylltiadau Gwledig Gweithredol) yw dod â'n gwasanaethau i gymunedau gwledig Wrecsam.

 • Grey Speedometer Icon

  BYW

  Mae BYW (Believe You Will) ar gael trwy atgyfeiriad proffesiynol yn unig i'r rhai sydd dan ofal iechyd meddwl eilaidd.

 • Grey Speedometer Icon

  Cyrsiau

  Mae’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael i bawb yn ceisio rhoi awgrymiadau ar gyfer ymdopi a ffyrdd o wella lles.

 • Grey Speedometer Icon

  Parabl

  Cyrsiau myfyrdod meddylgar a therapiwtig sydd ar gael drwy hunan-gyfeirio wrth wneud ymgynghoriad dros y ffôn.

 • Grey Speedometer Icon

  PRAMS

  Mae PRAMS (Gwydnwch Rhiant a Chymorth Cyfatebol) ar gael i rieni newydd a darpar rhieni newydd.

 • Grey Speedometer Icon

  Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

  Rydym yn darparu rhybuddion hunanladdiad a hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i gymdeithasau a'r cyhoedd yn gyffredinol.