• HURIO YSTAFELLOEDD

  Mae gennym ystod o ystafelloedd i’w llogi sy'n addas ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, gweithgareddau grŵp a sesiynau un i un.

 • Llogi Ystafelloedd yn Advance Brighter Futures

  Yn Advance Brighter Futures, mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd llogadwy sy'n addas ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, gweithgareddau grŵp a sesiynau un-i-un; gellir addasu'r cyfan ohonynt tuag at eich gofynion unigol gyda mynediad am ddim i gyfleusterau cegin a Wi-Fi. Am gost ychwanegol, gallwn hefyd ddarparu lluniaeth, arlwyo neu logi offer, e.e. taflunydd. Mae gennym faes parcio ar y safle ac hefyd mae’n bosib parcio ar y stryd o flaen yr adeilad. Rydym o fewn munudau i ganol tref Wrecsam.

Conservatory Picture
 • Archebwch ystafell gyda ni am brofiad cyfeillgar am bris cystadleuol

  Mae pob archeb ystafell yn cynnwys wifi am ddim a defnydd o'n cyfleusterau cegin

 • DEWCH EICH YSTAFELL

  Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd i'w llogi ar gyfraddau cystadleuol

 • Ystafell Hyfforddi

  Yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau mwy, cyrsiau neu weithgareddau

 • Conservatory

  Consevatory s'yn addas i grwpiau anfurfiol neu sgyrsiau cyfinanchol

 • Ystafell Fwrdd

  Yn berffaith ar gyfer cyfarfodydd bychain, cyfweliadau a chyrsiau

 • Snug

  Yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol neu i gynghori