Hannah Wilcock with ABF's current shed

Mae angen help ar elusen lleol i ddod o hyd i sied newydd ar gyfer grwp sy’n ymdrin á rhandir lleol

Mae Advance Brighter Futures (ABF) sydd yn elusen lleol sy’n ymwneud á iechyd meddwl a lles yn erfyn fusnesau lleol i helpu i gyflenwi sied newydd ar gyfer ei grŵp rhandiroedd . Mae ABF wedi bod yn cefnogi pobl yn ardal Wrecsam ers blynyddoedd lawer ac newydd ailgychwyn ei grŵp rhandiroedd poblogaidd o’r enw ‘A …

Mae angen help ar elusen lleol i ddod o hyd i sied newydd ar gyfer grwp sy’n ymdrin á rhandir lleol Read More »

Lorrisa Roberts, ABF Chief Officer, with the new ramp

Mae ramp newydd yn darparu gwell mynediad i elusen iechyd meddwl leol

Mae gwaith wedi’i gwblhau ar ramp newydd i roi gwell mynediad i adeilad a ddefnyddir ar gyfer ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau cymunedol. Mae’r adeilad, ar Belmont Road, yn eiddo i’r elusen leol iechyd meddwl a lles Advance Brighter Futures (ABF), a’r ramp newydd yw’r cam cyntaf tuag at wneud y cyfleuster yn fwy …

Mae ramp newydd yn darparu gwell mynediad i elusen iechyd meddwl leol Read More »

Libby Gaskell

Fe’n cefnogwyd gan Sefydliad Steve Morgan drwy gydol argyfwng Covid-19…Diolch

Mae elusen iechyd meddwl a lles yn Wrecsam wedi gallu cynnig cymorth gwerthfawr i les rhieni drwy gydol argyfwng Covid-19 diolch i gyllid gan Sefydliad Steve Morgan. Mae Advance Brighter Futures (ABF) wedi cefnogi pobl yn ardal Wrecsam ers dros 25 mlynedd i adeiladu bywydau hapusach a mwy boddhaus drwy wella eu lles meddyliol. Sefydlodd …

Fe’n cefnogwyd gan Sefydliad Steve Morgan drwy gydol argyfwng Covid-19…Diolch Read More »

The Advance Brighter Futures building with an open door

Elusen Lleol Yn Wrecsam Yn Tynnu Sylw At Wasanethau Arbennig Y Cyfnod Clo Ar Ddydd Iechyd Meddwl Y Byd

Mae Advance Brighter Futures (ABF), yr elusen iechyd meddwl leol sydd wedi gweithio yn Wrecsam a’r cyffiniau dros y 25 mlynedd diwethaf, yn galw ar bobl Wrecsam ar Ddydd Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Sadwrn 10 Hydref) i beidio dioddef mewn distawrwydd yn ystod y cyfnod clo diweddaraf. Mae’r elusen wedi gorfod ymateb i’r pandemig …

Elusen Lleol Yn Wrecsam Yn Tynnu Sylw At Wasanethau Arbennig Y Cyfnod Clo Ar Ddydd Iechyd Meddwl Y Byd Read More »

Lorrisa Roberts, ABF's Chief Officer mowing the allotment plot at Erddig Road.

Elusen Iechyd Meddwl Leol wedi’i Thorri i Helpu Pobl yn ôl i’r gymuned

Delwedd – Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF, yn torri’r glaswellt wrth y llain rhandiroedd Elusen iechyd meddwl a lles lleol yw Advance Brighter Futures (ABF) sydd wrth ei bodd am ailagor rhai o’i wasanaethau wyneb yn wyneb gan y bydd hyn yn chwarae rhan bwysig wrth helpu pobl i integreiddio yn ôl yn y gymuned. …

Elusen Iechyd Meddwl Leol wedi’i Thorri i Helpu Pobl yn ôl i’r gymuned Read More »

Arian y Loteri yn Helpu Elusennau Iechyd Meddwl i Gefnogi Hyd yn oed Mwy o Bobl Ar-lein

Llun – Phil Jones (Ymddiriedolwr ABF) a Gareth Bilton yn derbyn y siec gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru Mae elusen iechyd meddwl leol yn datblygu gwasanaeth ar-lein newydd i roi cyfleoedd i bobl gysylltu ag eraill a hybu eu lles, diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Mae’r elusen iechyd meddwl …

Arian y Loteri yn Helpu Elusennau Iechyd Meddwl i Gefnogi Hyd yn oed Mwy o Bobl Ar-lein Read More »

“Siâp gan Rieni Yn Wrecsam, I Rieni yn Wrecsam” – Dylai Rhieni Newydd a Disgwyliedig Wybod am y Grwpiau Cymorth AM DDIM hyn

Llun: Vicky Wright yn sesiwn grŵp diweddaraf Chi & Bwmp; a Chi a’ch babi lle mae rhieni’n dangos hoff degan eu babanod. Os ydych yn disgwyl plentyn neu wedi cael plentyn yn ddiweddar, a oeddech yn gwybod y gallwch elwa o sesiynau grŵp wythnosol AM DDIM sydd wedi’u datblygu’n benodol i’ch cefnogi chi a’ch anghenion? …

“Siâp gan Rieni Yn Wrecsam, I Rieni yn Wrecsam” – Dylai Rhieni Newydd a Disgwyliedig Wybod am y Grwpiau Cymorth AM DDIM hyn Read More »

Ben proves he’s a cut above the rest to raise money for Advance Brighter Futures

Mae Ben yn profi ei fod un Toriad Uwchben Y Gweddill Er Mwyn Codi Arian ar gyfer Advance Brighter Futures

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae’n debyg bod angen gwallt da ar lawer ohonom ac efallai eu bod wedi bod yn meddwl am droi at ‘wallt gartref’ fel y gelwir. Roedd Ben Williams yn un o’r bobl hyn, ond defnyddiodd hyn fel cyfle i godi arian i helpu elusen iechyd meddwl leol sy’n agos iawn at …

Mae Ben yn profi ei fod un Toriad Uwchben Y Gweddill Er Mwyn Codi Arian ar gyfer Advance Brighter Futures Read More »