Lorrisa Roberts, ABF's Chief Officer mowing the allotment plot at Erddig Road.

Elusen Iechyd Meddwl Leol wedi’i Thorri i Helpu Pobl yn ôl i’r gymuned

Delwedd – Lorrisa Roberts, Prif Swyddog ABF, yn torri’r glaswellt wrth y llain rhandiroedd Elusen iechyd meddwl a lles lleol yw Advance Brighter Futures (ABF) sydd wrth ei bodd am ailagor rhai o’i wasanaethau wyneb yn wyneb gan y bydd hyn yn chwarae rhan bwysig wrth helpu pobl i integreiddio yn ôl yn y gymuned. …

Elusen Iechyd Meddwl Leol wedi’i Thorri i Helpu Pobl yn ôl i’r gymuned Read More »

Arian y Loteri yn Helpu Elusennau Iechyd Meddwl i Gefnogi Hyd yn oed Mwy o Bobl Ar-lein

Llun – Phil Jones (Ymddiriedolwr ABF) a Gareth Bilton yn derbyn y siec gan Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru Mae elusen iechyd meddwl leol yn datblygu gwasanaeth ar-lein newydd i roi cyfleoedd i bobl gysylltu ag eraill a hybu eu lles, diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru. Mae’r elusen iechyd meddwl …

Arian y Loteri yn Helpu Elusennau Iechyd Meddwl i Gefnogi Hyd yn oed Mwy o Bobl Ar-lein Read More »

“Siâp gan Rieni Yn Wrecsam, I Rieni yn Wrecsam” – Dylai Rhieni Newydd a Disgwyliedig Wybod am y Grwpiau Cymorth AM DDIM hyn

Llun: Vicky Wright yn sesiwn grŵp diweddaraf Chi & Bwmp; a Chi a’ch babi lle mae rhieni’n dangos hoff degan eu babanod. Os ydych yn disgwyl plentyn neu wedi cael plentyn yn ddiweddar, a oeddech yn gwybod y gallwch elwa o sesiynau grŵp wythnosol AM DDIM sydd wedi’u datblygu’n benodol i’ch cefnogi chi a’ch anghenion? …

“Siâp gan Rieni Yn Wrecsam, I Rieni yn Wrecsam” – Dylai Rhieni Newydd a Disgwyliedig Wybod am y Grwpiau Cymorth AM DDIM hyn Read More »

Ben proves he’s a cut above the rest to raise money for Advance Brighter Futures

Mae Ben yn profi ei fod un Toriad Uwchben Y Gweddill Er Mwyn Codi Arian ar gyfer Advance Brighter Futures

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, mae’n debyg bod angen gwallt da ar lawer ohonom ac efallai eu bod wedi bod yn meddwl am droi at ‘wallt gartref’ fel y gelwir. Roedd Ben Williams yn un o’r bobl hyn, ond defnyddiodd hyn fel cyfle i godi arian i helpu elusen iechyd meddwl leol sy’n agos iawn at …

Mae Ben yn profi ei fod un Toriad Uwchben Y Gweddill Er Mwyn Codi Arian ar gyfer Advance Brighter Futures Read More »