Rydyn-ni'n-recriwtio
 • ENGAGEMENT OFFICER - MENTAL HEALTH LIFESTYLE COACH

  Mae'r swydd hon am gyfnod sefydlog tymor byr.

   Rydym yn ceisio recriwtio Hyfforddwr Ffordd o Fyw i weithio mewn partneriaeth â phobl yn ardal Wrecsam sy'n dioddef o broblemau meddwl drwy hybu iechyd, lles a gwellhad.

  CYFLOG: £ 11.08 yr awr (£ 20,165 y flwyddyn pro rata)

   ORIAU GWAITH: 16 awr yr wythnos

  ANGHENION Y SWYDD

  Rhaid i bob ymgeisydd fod yn angerddol am bobl, gyda gwybodaeth ardderchog o'r cymunedau o fewn Wrecsam, yn deall iechyd meddwl ac yn brofiadol o weithio ar sail un i un.

  ___________________________________________________________________

  GWYBODAETH YCHWANEGOL

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 4 Mehefin, 2019, 09:00.

  Os ar y rhestr fer. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn y swyddfa ABF, 3 Ffordd Belmont, LL13 7PW ar yr wythnos sy'n cychwyn 17 Mehefin, 2019.

  Os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@abfwxm.co.uk

  SUT I WNEUD CAIS

  Gellir cael ffurflen gais yma

  Disgrifiad swydd a manyleb y person

  Ceisiadau i'w dychwelyd drwy e-bost info@abfwxm.co.uk neu eu postio i'r cyfeiriad canlynol: Advance Brighter Futures, 3 Heol Belmont, Wrecsam, LL13 7PW

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 4 Mehefin, 2019, 09:00.

 • ENGAGEMENT COORDINATOR & DEVELOPMENT OFFICER

  Rydym yn gobeithio recriwtio rhywun i fod yn bwynt cyswllt cyntaf i ni ar gyfer pob atgyfeiriad ac ymholiad. Bydd y person hwn yn gyfrifol am sgrinio, asesu ac arwain pobl yn gywir i'r cymorth priodol. Mae gan y rôl rôl ddatblygu hefyd y disgwyliwn y bydd gan rywun sgiliau TG, goruchwylio a rheoli prosiectau ardderchog.

  CYDNABYDDIAETH: £ 12.24 yr awr (£ 22,285 y flwyddyn pro rata)

   ORIAU GWAITH: 21 awr yr wythnos

  RÔL Y SWYDD

  Rhaid i bob ymgeisydd fod yn angerddol am bobl, gyda gwybodaeth ardderchog o'r cymunedau o fewn Wrecsam, yn deall iechyd meddwl ac yn brofiadol o weithio ar sail un i un.

  ___________________________________________________________________

  GWYBODAETH YCHWANEGOL

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 4 Mehefin, 2019, 09:00.

  Os ar y rhestr fer. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn y swyddfa ABF, yn 3 Ffordd Belmont ar yr wythnos sy'n cychwyn 17 Mehefin, 2019.

  Os oes angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â info@abfwxm.co.uk

  SUT I WNEUD CAIS

  Gellir cael ffurflen gais yma

  Disgrifiad swydd a manyleb y person 

  Ceisiadau i'w dychwelyd drwy e-bost info@abfwxm.co.uk neu eu postio i'r cyfeiriad canlynol: Advance Brighter Futures, 3 Heol Belmont, Wrecsam, LL13 7PW

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 4 Mehefin, 2019, 09:00.