• YNGHYLCH

  Rydym yn elusen iechyd meddwl a lles, a sefydlwyd yn Wrecsam ers 1992.

 • Help llaw ar gyfer iechyd meddwl pobl am dros 25 mlynedd

  Nid yw ein dulliau i wella yn driniaeth feddygol na therapi. Mae yn broses o adeiladu bywyd ystyrlon a boddhaol fel y diffinnir gan yr unigolyn sy’n dioddef o’r problemau iechyd meddwl.

  Mae'r elusen yn ymarferol iawn ac yn cadw llawer o bobl sydd wedi elwa o’n gwasanaethau i weithredu fel gwirfoddolwyr . Mae Advance Brighter Futures yn gwerthfawrogi ac yn defnyddio y profiadau a sgiliau amrywiol o fywyd sydd gan ein haelodau pe baent yn gweithredu fel llywodraethwyr, staff neu gwirfoddolwyr sy’n cefnogi ein gwaith. Mae’r pobl sydd wedi dioddef o afiechyd meddwl yn arbennig o bwysig gan eu bod gyda’r wybodaeth, doethineb, empathi a rheswm ychwanegol i gynnig ymroddiad ac amynedd i gysylltu ac ysbrydoli drwy gynnig cymorth i eraill.

  Mae athroniaeth Advance Brighter Futures yn canolbwyntio i raddau helaeth ar wella ansawdd bywyd a profiadau. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl rydym yn eu helpu yn ynysig yn gymdeithasol ac rydym yn gwybod ein bod yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywydau nhw - weithiau gall ein hymdrechionolygu y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Gall ymyriadau hyn wneud, ac wedi gwneud, gwahaniaeth enfawr i gyfleoedd ar gael i unigolyn ar draws pob agwedd o’i bywydau nhw. Mae gan ein helusen frwd dros gefnogi'r rhai sydd angen help llaw.

 • Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau a Gwerthoedd

  Gweledigaeth
  I sicrhau nad oes unrhyw unigolyn sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn teimlo eu bod ar eu pen eu hunain.

  Cenhadaeth
  Gweithio mewn partneriaeth â phobl yn Wrecsam a'i chymunedau lleol sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Rydym yn hyrwyddo iechyd, lles ac adferiad.

  Nodau
  I wrando
  I Ysbrydoli
  I Gefnogi
  I Gael Awdurdod

thumbnail_pHIL AND dENISE sUNFLOWERS
Photography group
catherine